Desmond Torres vs Ricardo Dias

Desmond Torres vs. Ricardo Dias

LFA 89: Moore vs. Giannetti | 2020.08.28 | Sioux Falls, South Dakota
Discussion

MAIN CARD | BANTAMWEIGHT · 135 LBS | MMA
Ricardo Dias defeats Desmond Torres via 3 Round Decision